Vyberte jazyk
Velikonoční Brunch
Upravit rezervaci

Informace o zpracování osobních údajů


Společnost Interhotel Olympik, a.s., IČO: 45272271, se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1429 (dále jen „Společnost“) zpracovává jako správce v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb m.j. osobní údaje subjektů.

Společnosti ve skupině OLYMPIK HOTELS zpracovaly projekt, který plně zabezpečuje realizaci směrnic GDPR o ochraně osobních údajů, která začne platit od 25.5.2018.

GDPR se vztahuje na veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. V případě společností skupiny OLYMPIK HOTELS se jedná jen o běžné osobní údaje. GDPR stanovuje přísnější režim u některých běžných osobních údajů, a to s ohledem na újmu, kterou by neoprávněné zpracování a pozdější využití mohlo přinést dotčenému subjektu dat.

GDPR v podmínkách našich společností při zpracování osobních dat se zakládá na právních principech, které nevyžadují souhlas dotčeného subjektu dat – jsou platné ze zákona. Data klientů nejsou individuálně ani v souborech využívána společností IHO,a.s. pro marketingové ev jiné obchodní činnosti. Veškerá osobní data jsou získávána a využívána pouze pro činnosti spojené se zaměstnáváním či využita pro poskytnutí smluvně sjednaných služeb klientů našich hotelů.

Každý datový subjekt v projektu GDPR má nárok na přístup ke svým osobním údajům ev navazujícím informacím. Toto právo mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu secretary@olympik.cz resp doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti (Sokolovská 138/615, 186 00 Praha 8) .V případě, že Vám nebude postačovat naše řešení Vámi deklarované stížnosti můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

V Praze dne 11.5.2018

Letiště Václava Havla 16 km / 25 minut (taxi)
Historické centrum 10 minut (metro)
Nejbližší metro Invalidovna, 5 minut chůze